Sách “Chinh phục mục tiêu”

Điều mà tôi sớm nhận ra chính là việc lên kế hoạch, dù kế hoạch đó có kém cỏi thế …

Sách “Chinh phục mục tiêu” Chi tiết