Chính sách nền tảng của Facebook

1. Xây dựng sản phẩm có chất lượng

 1. Phát triển ứng dụng bằng tài khoản cá nhân. Không tạo tài khoản giả mạo để quản lý ứng dụng của bạn. Nếu được, hãy đảm bảo rằng tài khoản Trình quản lý kinh doanh của bạn cập nhật và chính xác.
 2. Xây dựng ứng dụng ổn định và dễ điều hướng. Đảm bảo rằng thông tin chi tiết về ứng dụng của bạn phản ánh trải nghiệm tích cực. Chính sách nền tảng của Facebook - image on https://atpsoftware.vn
 3. Đảm bảo nội dung ứng dụng của bạn (bao gồm quảng cáo và nội dung do người dùng tạo) đáp ứng Tiêu chuẩn cộng đồng của chúng tôi.
 4. Tuân thủ Chính sách quảng cáo của chúng tôi đối với tên, biểu tượng và phần mô tả ứng dụng.
 5. Luôn cập nhật phần mô tả và danh mục của ứng dụng hoặc bot. Chính sách nền tảng của Facebook - image on https://atpsoftware.vn
 6. Không đưa nội dung mang tính quảng cáo vào biểu tượng của ứng dụng (chẳng hạn: không phủ chữ “mới”, “giảm giá”, “cập nhật” hay bất kỳ loại biểu tượng thông báo nào lên hình ảnh biểu tượng).
 7. Không gây nhầm lẫn, hiểu lầm, lừa gạt, spam hoặc gây sốc cho bất kỳ ai. Chính sách nền tảng của Facebook - image on https://atpsoftware.vn
 8. Giữ cho lượng phản hồi tiêu cực về ứng dụng ở dưới ngưỡng mà chúng tôi quy định. Chính sách nền tảng của Facebook - image on https://atpsoftware.vn
 9. Làm theo mọi hướng dẫn trong tài liệu kỹ thuật của chúng tôi.

2. Trao quyền kiểm soát cho mọi người

 1. Xin phép mọi người trước khi đăng nội dung thay mặt họ. Chính sách nền tảng của Facebook - image on https://atpsoftware.vn
 2. Sử dụng quyền đăng để giúp mọi người chia sẻ trên Facebook, chứ không phải để gửi tin nhắn cho mọi người từ ứng dụng của bạn. Chính sách nền tảng của Facebook - image on https://atpsoftware.vn
 3. Không điền sẵn nội dung mà người dùng hoặc doanh nghiệp không tạo vào chú thích, bình luận, tin nhắn hoặc thông số tin nhắn của người dùng cho bài viết dù người đó có thể chỉnh sửa hoặc xóa nội dung trước khi chia sẻ. Bạn có thể sử dụng Hộp thoại chia sẻ của chúng tôi để điền trước một hashtag trong bài viết. Tuy nhiên, bạn không được điền trước bất kỳ nội dung nào mà người dùng hoặc doanh nghiệp không tạo qua API. Chính sách nền tảng của Facebook - image on https://atpsoftware.vn
 4. Chính sách quyền riêng tưa. Cung cấp chính sách quyền riêng tư công khai, dễ truy cập, giải thích bạn đang thu thập dữ liệu gì và cách bạn sẽ sử dụng dữ liệu đó.b. Chính sách quyền riêng tư của bạn không được sửa đổi, thay thế hoặc mâu thuẫn với các chính sách của Facebook. Ví dụ: bạn không được phép bán hoặc chuyển dữ liệu người dùng nhận được từ chúng tôi cho một nhà môi giới dữ liệu hoặc bán dữ liệu đó, ngay cả khi bạn thông báo điều này trong chính sách quyền riêng tư của mình.c. Đưa URL chính sách quyền riêng tư của bạn vào Bảng điều khiển ứng dụng. Chính sách nền tảng của Facebook - image on https://atpsoftware.vn

  d. Liên kết đến chính sách quyền riêng tư của bạn trong bất kỳ cửa hàng ứng dụng nào cho phép làm điều đó. Chính sách nền tảng của Facebook - image on https://atpsoftware.vn

  e. Tuân thủ chính sách quyền riêng tư của bạn.

 5. Bạn có thể sử dụng Thông tin tài khoản theo chính sách quyền riêng tư của mình và các chính sách khác của Facebook. Bạn không được chuyển tất cả các dữ liệu khác ra bên ngoài ứng dụng, ngoại trừ chuyển cho nhà cung cấp dịch vụ (theo Mục 3.7) cần thông tin đó để cung cấp dịch vụ cho ứng dụng của bạn. Trừ Thông tin tài khoản, bạn chỉ có thể lưu giữ dữ liệu người dùng nhận từ chúng tôi trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện mục đích kinh doanh của mình.
 6. Xóa tất cả dữ liệu của người dùng mà bạn đã nhận được từ chúng tôi (bao gồm cả dữ liệu về bạn bè) nếu người dùng đó yêu cầu, trừ khi bạn bắt buộc phải lưu giữ dữ liệu đó theo luật, quy định hoặc thỏa thuận riêng với chúng tôi. Bạn chỉ có thể lưu giữ dữ liệu tổng hợp nếu dữ liệu đó không thể phỏng đoán hoặc tạo ra thông tin định danh một người cụ thể.
 7. Xin phép mọi người trước khi sử dụng dữ liệu của họ trong bất kỳ quảng cáo nào.
 8. Xin phép mọi người đầy đủ trước khi sử dụng bất kỳ công nghệ nào của Facebook cho phép chúng tôi thu thập và xử lý dữ liệu về họ, chẳng hạn sử dụng SDK và pixel trình duyệt của chúng tôi. Khi bạn sử dụng công nghệ đó, hãy tiết lộ chính xác:a. Rằng các bên thứ ba, bao gồm Facebook, có thể sử dụng cookie, web beacon và các công nghệ lưu trữ khác để thu thập hoặc tiếp nhận thông tin từ trang web, ứng dụng của bạn cũng như các vị trí khác trên Internet và sử dụng thông tin đó để cung cấp dịch vụ đo lường, nhắm mục tiêu quảng cáo cũng như thực hiện các hoạt động như được mô tả trong Chính sách dữ liệucủa chúng tôi; vàb. Cách người dùng có thể chọn không cho phép thu thập và sử dụng thông tin để nhắm mục tiêu quảng cáo và nơi người dùng có thể truy cập cơ chế thực hiện lựa chọn đó. Chính sách nền tảng của Facebook - image on https://atpsoftware.vn
 9. Ở khu vực pháp lý yêu cầu có sự chấp thuận rõ ràng để lưu trữ và truy cập vào cookie hoặc thông tin khác trên thiết bị của người dùng cuối (như Liên minh châu Âu), hãy đảm bảo theo cách thức có thể xác minh rằng người dùng cuối đã thể hiện sự chấp thuận cần thiết trước khi bạn sử dụng công nghệ của Facebook cho phép chúng tôi lưu trữ và truy cập vào cookie hoặc thông tin khác trên thiết bị của người dùng cuối. Để xem các đề xuất về cách triển khai cơ chế chấp thuận, hãy truy cập Hướng dẫn xin chấp thuận về cookie của Facebook dành cho trang web và ứng dụng.
 10. Xin phép mọi người trước khi bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin mà bạn đã độc lập thu thập từ họ.
 11. Cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng có ý nghĩa cho ứng dụng của bạn và giúp mọi người liên hệ với bạn một cách dễ dàng.
 12. Nếu mọi người truy cập ứng dụng của bạn từ ứng dụng Facebook trên iOS, hãy cấp cho họ tùy chọn quay lại ứng dụng Facebook bằng cách sử dụng biểu ngữ Quay lại Facebook được cung cấp trong SDK của chúng tôi.
 13. Nếu mọi người truy cập vào ứng dụng của bạn từ ứng dụng Facebook trên Android, không được ngăn họ quay lại Facebook khi họ nhấn nút quay lại của hệ thống.

3. Bảo vệ dữ liệu

 1. Bảo vệ thông tin bạn nhận được từ chúng tôi khỏi bị truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép. Ví dụ: không sử dụng dữ liệu nhận được từ chúng tôi để cung cấp các công cụ được dùng để giám sát.
 2. Chỉ hiển thị dữ liệu nhận được từ mã truy cập của người dùng trên thiết bị được liên kết với mã thông báo đó.
 3. Chỉ sử dụng dữ liệu bạn bè (bao gồm danh sách bạn bè) trong trải nghiệm của người dùng trên ứng dụng của bạn.
 4. Nếu bạn lưu dữ liệu nhận được từ chúng tôi vào bộ nhớ đệm, hãy sử dụng dữ liệu đó để cải thiện trải nghiệm của người dùng ứng dụng và luôn nhớ cập nhật dữ liệu đó. Chính sách nền tảng của Facebook - image on https://atpsoftware.vn
 5. Không ủy nhiệm, yêu cầu hoặc thu thập tên người dùng hoặc mật khẩu trên Facebook.
 6. Bảo mật secret key và mã truy cập của bạn. Bạn có thể chia sẻ chúng với người đại diện để vận hành ứng dụng của bạn nếu họ ký thỏa thuận giữ bí mật.
 7. Không sử dụng nhà cung cấp dịch vụ liên quan đến việc dùng Nền tảng của bạn trừ khi bạn khiến họ ký hợp đồng nhằm: (a) bảo vệ mọi dữ liệu người dùng bạn nhận được từ chúng tôi (hợp đồng đó phải có mức bảo vệ tối thiểu như các điều khoản và chính sách của chúng tôi), (b) giới hạn việc họ sử dụng dữ liệu người dùng đó ở mức chỉ dùng thay mặt bạn để cung cấp các dịch vụ cho ứng dụng của bạn (chứ không phải cho các mục đích riêng của họ hay bất kỳ mục đích nào khác) và (c) giữ bí mật cũng như an toàn cho dữ liệu đó. Bạn phải đảm bảo rằng họ tuân thủ các điều khoản và chính sách của chúng tôi (đồng thời chịu trách nhiệm cho việc không tuân thủ của họ).
 8. Giữ ID người dùng Facebook trong tầm kiểm soát của bạn. Bạn chỉ có thể chia sẻ các ID này với những nhà cung cấp dịch vụ giúp bạn tạo hoặc chạy ứng dụng. Hãy đảm bảo rằng họ giữ ID người dùng an toàn và bí mật cũng như tuân thủ các chính sách của chúng tôi (ví dụ: xem mục 3.7). Nếu bạn cần số nhận dạng duy nhất ẩn danh để chia sẻ với các nhà cung cấp dịch vụ, hãy sử dụng cơ chế của chúng tôi.
 9. Không bán, cấp phép hoặc mua bất kỳ dữ liệu nào nhận được từ chúng tôi hoặc từ các dịch vụ của chúng tôi.
 10. Không chuyển bất kỳ dữ liệu nào bạn nhận được từ chúng tôi (bao gồm cả dữ liệu ẩn danh, tổng hợp hoặc phái sinh), dù trực tiếp hay gián tiếp, cho bất kỳ mạng quảng cáo, nhà môi giới dữ liệu hoặc dịch vụ liên quan đến quảng cáo hoặc kiếm tiền nào khác. “Gián tiếp” ở đây nghĩa là bạn không được phép, ví dụ như chuyển dữ liệu cho một bên thứ ba mà bên này sau đó sẽ chuyển dữ liệu cho một mạng quảng cáo.
 11. Không đưa dữ liệu Facebook vào công cụ tìm kiếm hoặc thư mục hay đưa chức năng tìm kiếm trên web lên Facebook.
 12. Nếu công ty của bạn được mua lại hoặc sáp nhập với một bên thứ ba, bạn chỉ có thể tiếp tục sử dụng dữ liệu của chúng tôi trong ứng dụng của mình.
 13. Nếu bạn ngừng sử dụng Nền tảng, hãy xóa ngay tất cả dữ liệu người dùng mà bạn đã nhận được từ chúng tôi (trừ khi có sự đồng ý rõ ràng của mọi người). Bạn có thể giữ lại Thông tin tài khoản nếu bạn đã trình bày chính sách quyền riêng tư của mình trong ứng dụng.
 14. Nếu bạn sử dụng dữ liệu bạn bè từ Facebook để thiết lập kết nối xã hội trong ứng dụng của mình, chỉ làm vậy nếu từng người trong kết nối đó đã cấp cho bạn quyền truy cập vào thông tin đó.
 15. Không được phép sử dụng dữ liệu thu được từ Facebook để quyết định về tính đủ điều kiện, bao gồm việc phê duyệt hay từ chối đơn đăng ký hoặc tính toán lãi suất cho khoản vay.
 16. Nếu bạn triển khai hoặc trước đó đã triển khai (nhân danh bạn hoặc thay mặt cho bên thứ ba) bất kỳ Công cụ/Công cụ kinh doanh nào trên Facebook (như nêu trong các điều khoản tiêu chuẩn của chúng tôi dành cho các Công cụ/Công cụ kinh doanh như vậy trên Facebook (“Điều khoản về Công cụ kinh doanh trên Facebook”), hiện có tại: https://www.facebook.com/customaudiences/app/tos hoặc bất kỳ điều khoản tiếp nối nào mà chúng tôi có thể cung cấp, bao gồm cả các điều khoản tại: https://www.facebook.com/legal/technology_terms, bạn xác nhận rằng Điều khoản về Công cụ kinh doanh trên Facebook áp dụng cho trường hợp liên quan đến việc bạn sử dụng Nền tảng, kể cả để tối ưu hóa Nền tảng và/hoặc Sản phẩm có liên quan của các công ty thuộc Facebook.

4. Khuyến khích sử dụng đúng cách

 1. Thêm nội dung thật độc đáo với cộng đồng. Không sao chép chức năng chính mà Facebook đã cung cấp.
 2. Tôn trọng giao diện và chức năng của Facebook. Không tạo ra trải nghiệm làm thay đổi giao diện và chức năng của Facebook. Chính sách nền tảng của Facebook - image on https://atpsoftware.vn
 3. Nếu bạn đang tạo một ứng dụng có trải nghiệm xã hội hoặc được cá nhân hóa, hãy cho phép mọi người dễ dàng chia sẻ trên Facebook nội dung mà họ đã tạo.
 4. Tôn trọng những giới hạn mà chúng tôi đã đặt ra đối với chức năng của Facebook. Chính sách nền tảng của Facebook - image on https://atpsoftware.vn
 5. Chỉ khích lệ người dùng đăng nhập vào ứng dụng của bạn, tham gia chương trình khuyến mãi trên Trang ứng dụng của bạn, check in tại một nơi hoặc sử dụng Messenger để liên lạc với doanh nghiệp của bạn. Không khuyến dụ những hành động khác. Chính sách nền tảng của Facebook - image on https://atpsoftware.vn
 6. Khuyến khích mọi người gắn thẻ và chia sẻ nội dung một cách chính xác. Chính sách nền tảng của Facebook - image on https://atpsoftware.vn
 7. Nếu dịch vụ của bạn tích hợp dữ liệu của một người vào sản phẩm hữu hình, thì chỉ tạo sản phẩm hữu hình cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại của người đó. Chính sách nền tảng của Facebook - image on https://atpsoftware.vn
 8. Không tạo ứng dụng với mục đích chính là chuyển hướng mọi người khỏi Facebook. Chính sách nền tảng của Facebook - image on https://atpsoftware.vn
 9. Nếu bạn muốn sử dụng logo hoặc thương hiệu của chúng tôi, hãy tuân thủ những nguyên tắc trong Trung tâm tài nguyên thương hiệu và quyền của Facebook cũng như Nguyên tắc về thương hiệu dành cho các nhà phát triển trên Facebook. Mạng quảng cáo và nhà môi giới dữ liệu phải được chúng tôi cho phép bằng văn bản trước khi sử dụng Nền tảng, logo hoặc nhãn hiệu hàng hóa của chúng tôi. Chính sách nền tảng của Facebook - image on https://atpsoftware.vn
 10. Không bán, chuyển nhượng hoặc cấp phép lại mã, API hoặc công cụ của chúng tôi cho bất kỳ ai.
 11. Chỉ sử dụng SDK của chúng tôi để phát triển và phân phối ứng dụng hoặc nội dung nhằm sử dụng cùng nền tảng Facebook. Bạn cũng có thể phân phối bất kỳ mã đối tượng hoặc mã nguồn mẫu nào có trong SDK để đưa vào những ứng dụng đó.
 12. Không sửa đổi, dịch, tạo sản phẩm phái sinh hoặc thiết kế đối chiếu bất kỳ SDK nào hoặc các thành phần của SDK đó.
 13. Thành thật về mối quan hệ của bạn với Facebook khi trò chuyện với báo giới hoặc người dùng. Tuân thủ Nguyên tắc PR dành cho nhà phát triển của chúng tôi và phải được chúng tôi phê chuẩn trước khi phát hành bất kỳ thông cáo báo chí chính thức hoặc bài viết trên blog nào đề cập đến Facebook.
 14. Nếu bạn sử dụng nút Thích trên iOS hoặc Android, không thu thập hay sử dụng bất kỳ thông tin nào từ đó.
 15. Chia sẻ với Stories:a. Stories không được bao gồm bất kỳ logo, hình mờ, nút kêu gọi hành động hay nội dung quảng cáo nào khác.b. Chính sách bổ sung cho Stories có ghi nhận tác giả: (1) Stories không được mang tính chung chung (tức là chỉ cho phép mọi người chia sẻ nội dung cá nhân duy nhất). (2) Nếu một người nhấp vào Tin của bạn, hãy đảm bảo bạn chuyển hướng họ đến một trải nghiệm nâng cao Tin và/hoặc cho phép họ tạo Tin riêng.

5. Tuân thủ pháp luật

 1. Bạn có trách nhiệm giới hạn quyền truy cập vào nội dung của mình theo tất cả các điều luật và quy định hiện hành, bao gồm quyền truy cập hạn chế tuổi hoặc lọc theo địa lý khi được yêu cầu.
 2. Không cung cấp hoặc quảng bá nội dung vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào.
 3. Đảm bảo rằng bạn sở hữu hoặc có được tất cả các quyền cần thiết để hiển thị, cung cấp và phân phối tất cả nội dung trong ứng dụng của bạn.
 4. Thực hiện tất cả các nghĩa vụ xin cấp giấy phép, báo cáo và thanh toán đối với các bên thứ ba liên quan đến ứng dụng của bạn.
 5. Nếu ứng dụng của bạn chứa nội dung do các bên thứ ba gửi hoặc cung cấp:a. Tại Hoa Kỳ, bạn phải thực hiện tất cả các bước cần thiết để trở thành bến cảng an toàn thích hợp trong Đạo luật bản quyền thiên niên kỷ kỹ thuật số, bao gồm chỉ định một đại lý nhận các thông báo về trường hợp vi phạm bị khiếu nại, lập ra chính sách chấm dứt người vi phạm nhiều lần và thực hiện quy trình thông báo và gỡ bỏ.b. Tại các quốc gia khác, bạn phải tuân thủ các điều luật về bản quyền của địa phương và thực hiện quy trình thông báo và gỡ bỏ phù hợp khi nhận được thông báo về việc vi phạm bị khiếu nại.
 6. Không được cố ý chia sẻ với chúng tôi thông tin bạn đã thu thập từ trẻ em dưới 13 tuổi.
 7. Các trang web hoặc dịch vụ nhắm đến trẻ em dưới 13 tuổi: Nếu bạn sử dụng Plugin xã hội hoặc JavaScript SDK của chúng tôi cho Facebook trên các trang web và dịch vụ nhắm đến trẻ em dưới 13 tuổi, bạn phải chịu trách nhiệm tuân thủ tất cả các điều luật hiện hành. Ví dụ: nếu trang web hoặc dịch vụ của bạn nhắm đến trẻ em ở Hoa Kỳ hoặc chủ tâm thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em ở Hoa Kỳ, bạn phải tuân thủ Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em trên mạng của Hoa Kỳ. Bạn cũng phải tuân thủ những lưu ý về việc sử dụng của chúng tôi.
 8. Tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành tại khu vực pháp lý mà ứng dụng của bạn khả dụng. Không được để cho Facebook hoặc người sử dụng Facebook bị hại hoặc phải chịu trách nhiệm pháp lý như chúng tôi xác định theo quyết định riêng của mình.
 9. Trong những trường hợp có thể áp dụng, hãy tuân thủ Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư video (VPPA) và nhận được mọi sự đồng ý tham gia cần thiết để chia sẻ dữ liệu trên Facebook.
 10. Bạn đồng ý bồi thường và tránh cho chúng tôi khỏi tất cả thiệt hại, tổn thất, chi phí dưới mọi hình thức (bao gồm các khoản lệ phí và chi phí pháp lý hợp lý) về mọi khiếu nại đối với chúng tôi liên quan đến dịch vụ, hành động, nội dung hoặc thông tin của bạn.

6. Nhà cung cấp công nghệ

 1. Thu thập và sử dụng dữ liệu: Nếu bạn là Nhà cung cấp công nghệ cho một thực thể, hãy tuân thủ các nguyên tắc sau:a. Chỉ sử dụng dữ liệu của thực thể thay mặt cho thực thể đó (nghĩa là chỉ dùng để cung cấp dịch vụ cho thực thể đó chứ không phải cho mục đích kinh doanh của riêng bạn hoặc cho các mục đích của một thực thể khác).b. Không được phép sử dụng dữ liệu của thực thể để tạo hoặc bổ sung vào trang cá nhân của người dùng.c. Không được phép sử dụng dữ liệu của một thực thể để nhắm mục tiêu lại trên hoặc ngoài Facebook, không sử dụng phương pháp bán kèm hoặc chuyển hướng hay kết hợp dữ liệu của thực thể này với dữ liệu của thực thể khác.

  d. Không cho phép mọi người, ngoại trừ những người hành động thay mặt cho thực thể (ví dụ: nhân viên của thực thể) truy cập dữ liệu của thực thể đó.

  e. Xóa tất cả dữ liệu của thực thể mà bạn nhận được từ chúng tôi nếu thực thể đó yêu cầu hoặc nếu bạn ngừng cung cấp dịch vụ cho thực thể đó, trừ khi bạn bắt buộc phải lưu giữ dữ liệu đó theo luật, quy định hoặc thỏa thuận riêng với chúng tôi

 2. Tính năng: Đối với tất cả các tính năng của Nền tảng (ví dụ: API) mà bạn sử dụng với tư cách Nhà cung cấp công nghệ, hãy tuân thủ những nguyên tắc sau:a. Không sử dụng Nền tảng để cho phép một thực thể truy cập dữ liệu người dùng, trừ khi bạn đã ký kết một thỏa thuận riêng với chúng tôi.b. Không tính phí sử dụng tính năng của Nền tảng (hoặc các Dịch vụ liên quan của Facebook). Chính sách này không cấm bạn tính phí cho bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào khác không liên quan đến việc sử dụng tính năng của Nền tảng (hoặc các Dịch vụ liên quan của Facebook).c. Đảm bảo bạn có quyền sử dụng tính năng của Nền tảng (hoặc các Dịch vụ liên quan của Facebook) thay mặt cho thực thể đó.

  d. Không kết hợp nhiều thực thể hoặc Trang Facebook hay Nhóm của họ vào cùng một tài khoản.

  e. Thu hồi quyền truy cập của một thực thể vào tính năng của Nền tảng (hoặc các Dịch vụ liên quan của Facebook) nếu chúng tôi yêu cầu.

7. Những điều cần biết

 1. Chúng tôi có thể phân tích ứng dụng, trang web, nội dung và dữ liệu của bạn cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm cả mục đích thương mại. Chính sách nền tảng của Facebook - image on https://atpsoftware.vn
 2. Chúng tôi có thể giám sát hoặc thu thập dữ liệu liên quan đến việc bạn sử dụng SDK.
 3. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin nhận được từ bạn hoặc liên quan đến việc tích hợp Nền tảng của bạn theo Chính sách dữ liệu của chúng tôi.
 4. Bạn cấp cho chúng tôi mọi quyền cần thiết để sử dụng bất kỳ API, SDK hoặc công nghệ nào khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi để cho phép ứng dụng hoặc bot của bạn hoạt động, bao gồm cả quyền kết hợp thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi với các phần khác của Facebook và quyền ghi nhận nguồn thông tin bằng tên hoặc logo của bạn.
 5. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin liên hệ của bạn với những người muốn liên hệ với bạn.
 6. Chúng tôi có thể sử dụng tên, logo, nội dung và thông tin, bao gồm cả tài liệu bạn gửi để xét duyệt, ảnh chụp màn hình, cảnh quay video về ứng dụng và Trang Facebook của bạn, cho các mục đích phân phối, tiếp thị và quảng cáo, để chứng minh hoặc làm nổi bật việc bạn sử dụng Facebook miễn phí và trên toàn cầu ở tất cả các định dạng và phương tiện. Ngoài ra, bạn cũng tuyên bố rằng bạn có quyền để cấp quyền này.
 7. Bạn cấp cho chúng tôi quyền liên kết tới ứng dụng của bạn hoặc điều chỉnh ứng dụng của bạn và đặt nội dung, trong đó có quảng cáo, quanh ứng dụng của bạn. Nếu bạn sử dụng plugin xã hội, hộp thoại nguồn cấp dữ liệu hoặc nút chia sẻ của chúng tôi, bạn cũng cấp cho chúng tôi quyền sử dụng và cho phép những người khác sử dụng những liên kết và nội dung đó trên Facebook.
 8. Bạn cấp cho chúng tôi và các công ty liên kết của chúng tôi giấy phép không độc quyền, có thể chuyển nhượng, có thể cấp phép bổ sung, miễn phí bản quyền trên toàn thế giới để lưu trữ, sử dụng, phân phối, sửa đổi, chạy, sao chép, trình diễn hoặc hiển thị công khai, dịch và tạo các sản phẩm phái sinh của bất kỳ dữ liệu, nội dung và thông tin nào khác do bạn cung cấp hoặc được cung cấp thay mặt bạn liên quan đến tính năng của Nền tảng. Giấy phép này vẫn có hiệu lực ngay cả khi bạn ngừng sử dụng tính năng của Nền tảng. Bạn chịu trách nhiệm xin tất cả chủ thể quyền thích hợp cấp các quyền cần thiết để cấp giấy phép này. Bất kỳ API nào do bạn cung cấp hoặc được cung cấp thay mặt bạn liên quan đến tính năng của Nền tảng đều được coi là một phần Ứng dụng của bạn.
 9. Chúng tôi hoặc một bên kiểm tra độc lập hành động thay mặt chúng tôi có thể kiểm tra ứng dụng, hệ thống và hồ sơ của bạn để đảm bảo việc bạn sử dụng Nền tảng và dữ liệu mà bạn nhận được từ chúng tôi là an toàn và tuân thủ các Điều khoản của chúng tôi; và rằng bạn tuân thủ các yêu cầu của chúng tôi và yêu cầu của những người sử dụng Facebook về việc xóa dữ liệu người dùng nhận được thông qua Nền tảng của chúng tôi. Nếu được yêu cầu, bạn phải cung cấp cho chúng tôi bằng chứng cho thấy ứng dụng của bạn tuân thủ các điều khoản của chúng tôi. Chính sách nền tảng của Facebook - image on https://atpsoftware.vn
 10. Chúng tôi có thể tạo các ứng dụng hoặc sản phẩm cung cấp tính năng và dịch vụ giống với ứng dụng của bạn.
 11. Chúng tôi không đảm bảo rằng Nền tảng sẽ luôn miễn phí.
 12. Nếu bạn vượt quá 5 triệu MAU, 100 triệu lệnh gọi API mỗi ngày hoặc 50 triệu lần hiển thị mỗi ngày, bạn có thể phải tuân theo những điều khoản bổ sung.
 13. Facebook và bên cấp phép của mình bảo lưu mọi quyền, quyền sở hữu và lợi ích, bao gồm tất cả quyền sở hữu trí tuệ và những quyền sở hữu khác, trong và đối với tất cả các SDK.
 14. Mọi SDK bạn nhận được từ chúng tôi được cung cấp cho bạn trên cơ sở “nguyên trạng”, không có bất kỳ hình thức bảo hành nào.
 15. Chúng tôi có thể phát hành thông cáo báo chí mô tả mối quan hệ của chúng tôi với bạn.
 16. Chúng tôi có thể cấm bạn sử dụng bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ nào liên quan đến việc sử dụng Nền tảng của bạn.
 17. Chúng tôi có thể có biện pháp xử lý đối với ứng dụng hoặc trang web của bạn nếu chúng tôi kết luận rằng bạn đã vi phạm các điều khoản của chúng tôi hoặc đang ảnh hưởng tiêu cực đến Nền tảng. Ngoài ra, khi điều tra những hành vi nghi ngờ vi phạm các điều khoản của chúng tôi, chúng tôi có thể tạm dừng ứng dụng hoặc trang web của bạn mà không cần thông báo trước. Chúng tôi có thể hoặc không cần thông báo trước cho bạn.
 18. Chúng tôi tiến hành xử lý trường hợp vi phạm bằng cả hai cách thủ công và tự động, có thể bao gồm vô hiệu hóa ứng dụng của bạn, hạn chế bạn và ứng dụng truy cập vào chức năng của nền tảng, yêu cầu bạn xóa dữ liệu, chấm dứt thỏa thuận của chúng tôi với bạn hoặc bất kỳ biện pháp nào khác mà chúng tôi thấy phù hợp.
 19. Chúng tôi liên lạc với những nhà phát triển qua Cảnh báo dành cho nhà phát triển và email từ miền facebookmail.com hoặc fb.com. Hãy đảm bảo rằng địa chỉ email được liên kết với tài khoản Facebook của bạn và địa chỉ email được đăng ký với ứng dụng hiện vẫn đang được sử dụng và bạn không lọc những thư này.
 20. Chúng tôi có thể thay đổi những điều khoản này bất kỳ lúc nào mà không cần phải báo trước. Vui lòng kiểm tra thường xuyên. Nếu bạn tiếp tục sử dụng Nền tảng, điều đó đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận những thay đổi đó.
 21. Khi sử dụng công nghệ của Facebook, bạn phải tuân thủ Chính sách nền tảng này, Tuyên bố về quyền và trách nhiệm của chúng tôi cũng như bất kỳ điều khoản nào khác áp dụng cho công nghệ hiện hành đó.
 22. Instagram. Nếu bạn sử dụng bất kỳ tính năng nào của Nền tảng Facebook trên Dịch vụ Instagram, thì việc sử dụng này phải tuân thủ Chính sách nền tảng của Facebook và Điều khoản sử dụng Instagram. Khi sử dụng bất kỳ Instagram API nào, bạn đều phải tuân thủ Chính sách nền tảng của Instagram.

8. Đăng nhập

 1. Xác minh rằng bạn đã tích hợp phương pháp Đăng nhập một cách chính xác. Ứng dụng của bạn không bị lỗi hoặc treo trong quá trình thử nghiệm.
 2. Các ứng dụng iOS và Android gốc triển khai phương thức Đăng nhập Facebook phải sử dụng các SDK chính thức của chúng tôi cho quá trình đăng nhập. Chính sách nền tảng của Facebook - image on https://atpsoftware.vn
 3. Sử dụng nút đăng nhập có thương hiệu rõ ràng và tuân thủ các nguyên tắc trong Trung tâm tài nguyên thương hiệu của FacebookChính sách nền tảng của Facebook - image on https://atpsoftware.vn
 4. Chỉ yêu cầu các quyền đăng và dữ liệu mà ứng dụng của bạn cần để cung cấp trải nghiệm tích cực cho người dùng. Chính sách nền tảng của Facebook - image on https://atpsoftware.vn
 5. Chỉ yêu cầu quyền ghi khi ứng dụng của bạn cần quyền đó (ví dụ: không nhắc người dùng cấp quyền ghi ngay sau khi họ đăng nhập vào ứng dụng của bạn).
 6. Bạn không được chuyển đổi dữ liệu người dùng mà bạn nhận được từ chúng tôi thành dữ liệu độc lập (ví dụ: bằng cách điền trước các trường dữ liệu bằng dữ liệu người dùng bạn đã nhận từ chúng tôi và yêu cầu người dùng đó gửi hoặc lưu dữ liệu này).
 7. Nếu một người từ chối cấp quyền, bạn có thể nhắc họ lần nữa sau khi họ thể hiện ý định đối với việc cấp quyền cho bạn. Chính sách nền tảng của Facebook - image on https://atpsoftware.vn
 8. Cung cấp tùy chọn “Đăng xuất” hoạt động chính xác và dễ tìm. Chính sách nền tảng của Facebook - image on https://atpsoftware.vn

9. Quảng cáo

 1. Nếu bạn có quảng cáo trong ứng dụng của mình trên Facebook, hãy tuân thủ Chính sách quảng cáo của chúng tôi.
 2. Tránh có quá nhiều quảng cáo. Không cho phép quảng cáo làm xao lãng khỏi chức năng của ứng dụng. Chính sách nền tảng của Facebook - image on https://atpsoftware.vn
 3. Không đưa quảng cáo vào ứng dụng Tab Trang.
 4. Nếu bạn sử dụng nhà cung cấp quảng cáo bên thứ ba để đưa quảng vào ứng dụng của mình trên Facebook, chỉ sử dụng nhà cung cấp từ danh sách này.
 5. Không đưa quảng cáo của bên thứ ba (bao gồm quảng cáo cho những ứng dụng khác) vào bài viết, bình luận, thông báo, yêu cầu, lời mời hoặc tin nhắn.
 6. Không đưa vào hoặc ghép nối các Tích hợp vào nền tảng với quảng cáo không phải của Facebook. Chính sách nền tảng của Facebook - image on https://atpsoftware.vn
 7. Nếu bạn tổ chức khuyến mãi, cuộc thi, thi đấu hoặc rút thăm trúng thưởng trên Facebook, hãy tuân thủ các Chính sách về khuyến mãi của chúng tôi.

10. Trò chơi

 1. Trò chơi trên Facebook.com:a. Không dùng chung ID ứng dụng với trò chơi trên web dành cho máy tính ở bên ngoài phạm vi Facebook.com.b. Không sử dụng trò chơi trên Facebook.com hoặc các địa chỉ email bạn nhận được từ chúng tôi để quảng bá hay liên kết đến trò chơi trên web dành cho máy tính ở bên ngoài phạm vi Facebook. Chính sách nền tảng của Facebook - image on https://atpsoftware.vnc. Sử dụng Thanh toán trên Facebook làm phương thức thanh toán duy nhất cho tất cả giao dịch mua hàng trong trò chơi.

  d. Sử dụng tùy chọn Ưu đãi thanh toán trên Facebook nếu bạn trao thưởng cho những người có hành động liên quan đến các bên thứ ba. Chính sách nền tảng của Facebook - image on https://atpsoftware.vn

 2. Trò chơi trên web dành cho máy tính bên ngoài phạm vi Facebook.com:a. Chỉ sử dụng Đăng nhập Facebook, plugin xã hội và kênh đăng. Không sử dụng các kết nối như danh sách bạn bè. Chính sách nền tảng của Facebook - image on https://atpsoftware.vnb. Trong quá trình xác thực, chỉ yêu cầu tuổi, email và quyền đăng.
 3. Trò chơi trên thiết bị di động:a. Không dùng chung ID ứng dụng với trò chơi trên web dành cho máy tính ở bên ngoài phạm vi Facebook.com.b. Không sử dụng trò chơi trên thiết bị di động hoặc địa chỉ email bạn nhận được từ chúng tôi để quảng bá hoặc liên kết đến trò chơi trên web ở bên ngoài phạm vi Facebook.
 4. Trò chơi tức thời:a. Không tính phí cho bất kỳ vật phẩm nào trong trò chơi của bạn. Trò chơi phải được cung cấp miễn phí.b. Nếu bạn muốn đưa quảng cáo vào trong trò chơi, chỉ được sử dụng API quảng cáo trò chơi. Không sử dụng nhà cung cấp quảng cáo của bên thứ ba hoặc thêm bất kỳ liên kết nào khác đến nội dung ngoài trò chơi của bạn.c. Không tạo, thêm, chỉnh sửa, tác động hoặc bổ sung vào trang cá nhân của người dùng, bao gồm cả trang cá nhân liên quan đến bất kỳ số nhận dạng thiết bị di động nào hoặc số nhận dạng duy nhất khác xác định bất kỳ người dùng, trình duyệt, máy tính hoặc thiết bị cụ thể nào.

  d. Không được đăng nhiều Cập nhật ngữ cảnh trên mỗi cách chơi mà không được chúng tôi cho phép trước.

 5. Nếu bạn muốn hỗ trợ hoặc quảng cáo đánh bạc trực tuyến, trò chơi kỹ năng bằng tiền thật trực tuyến hoặc xổ số trực tuyến, hãy xin giấy phép của chúng tôi trước khi sử dụng bất kỳ sản phẩm nào của chúng tôi.
 6. Nếu trò chơi của bạn có các khoản phí bắt buộc hoặc tùy chọn trong ứng dụng, hãy giải thích điều này trong mô tả của ứng dụng.

11. Thanh toán

 1. Nếu bạn sử dụng dịch vụ Thanh toán trên Facebook, hãy tuân thủ Điều khoản thanh toán dành cho nhà phát triển của Facebook.
 2. Không sử dụng dịch vụ Thanh toán trên Facebook để thu hút, thu thập hoặc chuyển tiền cho các tổ chức từ thiện mà không có sự cho phép trước của chúng tôi.
 3. Nếu bạn đang sử dụng iOS để chạy ứng dụng của mình, hãy sử dụng phương thức thanh toán được phê duyệt cho iOS.
 4. Nếu bạn chấp nhận các khoản thanh toán trên Facebook, hãy chỉ chấp nhận trong ứng dụng của mình. Chính sách nền tảng của Facebook - image on https://atpsoftware.vn

12. Trung tâm ứng dụng

 1. Các ứng dụng đủ điều kiện để được đưa vào Trung tâm ứng dụng của Facebook phải là những trò chơi sử dụng tùy chọn Đăng nhập Facebook hoặc trò chơi trên Facebook.com.
 2. Mô tả và chi tiết ứng dụng:a. Đảm bảo viết tên và thông tin của ứng dụng đúng ngữ pháp. Chính sách nền tảng của Facebook - image on https://atpsoftware.vnb. Đảm bảo ngôn ngữ của ứng dụng giống ngôn ngữ trong Trung tâm ứng dụng. Chính sách nền tảng của Facebook - image on https://atpsoftware.vnc. Không đưa vào URL hoặc sử dụng thương hiệu của Facebook. Chính sách nền tảng của Facebook - image on https://atpsoftware.vn

  d. Không thêm danh sách từ khóa, quá nhiều dấu câu hoặc biểu tượng không chuẩn. Chính sách nền tảng của Facebook - image on https://atpsoftware.vn

 3. Tất cả hình ảnh:a. Sử dụng hình ảnh phù hợp, có chất lượng cao và phản ánh trải nghiệm trong ứng dụng. Chính sách nền tảng của Facebook - image on https://atpsoftware.vnb. Đảm bảo mọi văn bản trong hình ảnh phải ngắn gọn. Không để văn bản che lấp hình ảnh. Chính sách nền tảng của Facebook - image on https://atpsoftware.vnc. Không thêm quảng cáo, URL hay các mánh lới quảng cáo, chẳng hạn như nút Phát. Chính sách nền tảng của Facebook - image on https://atpsoftware.vn
 4. Biểu tượng:a. Sử dụng nền trong suốt hoặc có màu. Nếu biểu tượng của bạn yêu cầu nền trắng, hãy sử dụng đường viền có màu. Chính sách nền tảng của Facebook - image on https://atpsoftware.vnb. Nếu logo của bạn có bóng đổ, hãy sử dụng nền có màu. Chính sách nền tảng của Facebook - image on https://atpsoftware.vn
 5. Biểu ngữ:a. Không sử dụng góc tròn hoặc đường viền. Chính sách nền tảng của Facebook - image on https://atpsoftware.vnb. Không thêm logo của bên thứ ba.
 6. Video:a. Hiển thị tên của ứng dụng. Chính sách nền tảng của Facebook - image on https://atpsoftware.vnb. Thể hiện rõ mục đích của ứng dụng và hiển thị trải nghiệm chính xác, có liên quan trong ứng dụng.c. Duy trì chất lượng và độ phân giải cao cho video của bạn. Chính sách nền tảng của Facebook - image on https://atpsoftware.vn

  d. Video và ảnh bìa của video đó phải rõ ràng và dễ nhận ra. Không thêm quảng cáo.

13. Open Graph

 1. Hành động tùy chỉnh của Open Graph:a. Không tạo lại hành động đã được hỗ trợ.b. Viết về hành động và đối tượng một cách đơn giản, rõ ràng. Chính sách nền tảng của Facebook - image on https://atpsoftware.vnc. Đảm bảo viết tin đúng ngữ pháp. Chính sách nền tảng của Facebook - image on https://atpsoftware.vn

  d. Sử dụng tiếng Anh cho nội dung bạn gửi. Chính sách nền tảng của Facebook - image on https://atpsoftware.vn

  e. Không nêu thông tin về việc tiêu thụ, lướt xem, khám phá hoặc xem nội dung của người dùng.Chính sách nền tảng của Facebook - image on https://atpsoftware.vn

  f. Không nêu thông tin về việc người dùng đã cài đặt, truy cập hoặc kết nối với ứng dụng của bạn. Chính sách nền tảng của Facebook - image on https://atpsoftware.vn

 2. Hành động đọc và xem:a. Chỉ đăng hành động sau khi người dùng ở trên trang lâu hơn 10 giây.b. Cho phép mọi người xóa tin đã đăng lên Facebook trên chính trang lưu trữ nội dung. Chính sách nền tảng của Facebook - image on https://atpsoftware.vn

14. Plugin xã hội

 1. Không đưa vào hoặc ghép nối các Tích hợp vào nền tảng với quảng cáo không phải của Facebook. Chính sách nền tảng của Facebook - image on https://atpsoftware.vn
 2. Không bán hoặc mua vị trí của plugin xã hội hoặc sharer.php.
 3. Không tham gia vào bất kỳ chương trình trao đổi lượt “thích” hoặc “chia sẻ” nào.
 4. Không làm mờ hoặc che các thành phần của plugin xã hội.
 5. Chính sách bổ sung dành cho plugin trích dẫn:a. Không điền sẵn nội dung mà người dùng không chọn vào trích dẫn cho dù người đó có thể chỉnh sửa hoặc xóa nội dung trước khi chia sẻ.b. Plugin trích dẫn nhằm giúp mọi người chọn trích dẫn của chính mình để chia sẻ. Hãy sử dụng tham số trích dẫn do ứng dụng xác định nếu bạn muốn đề xuất trích dẫn cho mọi người chia sẻ.c. Nếu bạn sử dụng tham số trích dẫn do ứng dụng xác định, trích dẫn được đề xuất không được chứa URL, quảng cáo, nội dung mang thương hiệu của bên thứ ba hoặc bất kỳ loại nội dung quảng bá nào khác.

  d. Ứng dụng trò chơi không được sử dụng plugin trích dẫn.

15. Marketing API

 1. Quyền truy cập API quảng cáo cơ bản và tiêu chuẩn có thể bị hạ cấp thành quyền truy cập phát triển sau 30 ngày không sử dụng.
 2. Không sử dụng API quảng cáo nếu bạn là nhà môi giới dữ liệu hoặc mạng quảng cáo.
 3. Không quảng cáo nội dung, dịch vụ hoặc hoạt động trái với vị thế cạnh tranh, lợi ích hoặc triết lý quảng cáo của chúng tôi.
 4. Không cung cấp tùy chọn nhắm mục tiêu Danh mục đối tác khác với tùy chọn do Facebook cung cấp. Chính sách nền tảng của Facebook - image on https://atpsoftware.vn
 5. Không kết hợp nhiều nhà quảng cáo cuối hoặc kết nối trên Facebook của họ (ví dụ: Trang) vào cùng một tài khoản quảng cáo.
 6. Phiên bản miễn phí hoặc dùng thử của ứng dụng API quảng cáo:a. Không cho phép tạo hơn 50 quảng cáo mỗi ngày đối với mỗi khách hàng.b. Yêu cầu xác minh qua điện thoại hoặc email đối với các tài khoản mới.c. Không cho phép các mạng liên kết sử dụng công nghệ của bạn.
 7. Sự minh bạch về giá cả:a. Chỉ tính phí cho việc sử dụng các công cụ và dịch vụ được quản lý của bạn với phí cố định hoặc phần trăm chi tiêu quảng cáo thay đổi.b. Chủ động thông báo cho nhà quảng cáo cuối số tiền bạn đã chi tiêu vào việc quảng cáo trên Facebook bằng cách sử dụng số liệu trên Facebook (ví dụ: CPC, tỷ lệ CPM), tách biệt với phí của bạn.c. Thông báo số tiền bạn đã tính dưới dạng phí quảng cáo trên Facebook.

  d. Chúng tôi có thể thông báo phí hoặc số tiền bạn đã chi tiêu đối với việc quảng cáo trên Facebook cho khách hàng của bạn nếu họ yêu cầu.

  e. Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp tài liệu để đảm bảo bạn tuân thủ những điều khoản này.

  f. Không bán quảng cáo dựa trên cơ sở CPM hoặc CPC cố định khi sử dụng tính năng đấu giá quảng cáo trên Facebook.

 8. Thu thập và sử dụng dữ liệu:a. Nếu có quyền truy cập API Quảng cáo tiêu chuẩn và được chúng tôi cho phép trước bằng văn bản, bạn có thể đặt thẻ xem pixel 1×1 lên quảng cáo.b. Đảm bảo rằng mọi dữ liệu được thu thập là ẩn danh.c. Chỉ sử dụng dữ liệu từ chiến dịch của nhà quảng cáo cuối để tối ưu hóa hoặc đo lường hiệu quả hoạt động của chiến dịch trên Facebook của nhà quảng cáo cuối đó.

  d. Không sử dụng dữ liệu để nhắm mục tiêu lại trên hoặc ngoài Facebook.

  e. Không kết hợp dữ liệu nhận được từ chúng tôi với các chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng khác (khi chưa được chúng tôi cho phép bằng văn bản).

  f. Không sử dụng dữ liệu để xây dựng hoặc bổ sung vào bất kỳ trang cá nhân của người dùng nào.

  g. Không sử dụng phương pháp bán kèm hoặc chuyển hướng.

  h. Không cho phép mọi người truy cập vào số liệu thống kê quảng cáo trên Facebook trừ người đại diện cho nhà quảng cáo cuối.

 9. Áp dụng tất cả các loại giá thầu, bao gồm CPM tối ưu hóa.
 10. Đối tượng tùy chỉnh:a. Nếu bạn sử dụng đối tượng tùy chỉnh, hãy tuân thủ Điều khoản về đối tượng tùy chỉnh.b. Chỉ sử dụng dữ liệu của khách hàng khi tạo đối tượng tùy chỉnh thay mặt họ.c. Chỉ sử dụng ID người dùng Facebook để tạo đối tượng tùy chỉnh khi người dùng có ID người dùng đang được sử dụng đã đăng nhập vào ứng dụng của khách hàng và nhận được sự đồng ý cần thiết.

  d. Không bán hay chuyển nhượng đối tượng tùy chỉnh.

 11. Thu hồi quyền truy cập của nhà quảng cáo cuối vào ứng dụng của bạn nếu chúng tôi yêu cầu.
 12. Quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm năng:a. Chỉ sử dụng Dữ liệu quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm năng của khách hàng thay mặt khách hàng đó.b. Không kết hợp Dữ liệu quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm năng từ khách hàng này với Dữ liệu quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm năng từ khách hàng khác.
 13. Đảm bảo mọi người đồng ý với Tuyên bố về quyền và trách nhiệm của Facebook, bao gồm Chính sách quảng cáo.

16. API Trang

 1. Không tính phí tạo, xác nhận hoặc quản lý Trang.
 2. Trước khi cho phép mọi người tạo Trang, đầu tiên, hãy cung cấp phương tiện để họ xác nhận quyền sở hữu Trang hiện có nhằm tránh trùng lặp Trang.
 3. Đảm bảo mọi người đồng ý với Tuyên bố về quyền và trách nhiệm của Facebook, bao gồm Chính sách quảng cáo.
 4. Không tạo hoặc xác nhận quyền sở hữu Trang thay mặt mọi người mà không có sự chấp thuận của họ.
 5. Không ngăn mọi người xin truy cập vào bất kỳ Trang nào mà bạn tạo hoặc quản lý thay mặt họ.
 6. Không tiết lộ quản trị viên của một Trang cho bên thứ ba mà không có sự chấp thuận của quản trị viên đó.

17. Nền tảng Messenger

 1. Làm theo mọi hướng dẫn trong tài liệu kỹ thuật của chúng tôi.
 2. Đảm bảo bot của bạn hoạt động ổn định và đúng cách.
 3. Xác thực người dùng và lựa chọn không sử dụng của người dùng:a. Đặt phương pháp xác thực người dùng ở vị trí rõ ràng và dễ thấy để đảm bảo mọi người đồng ý khởi tạo cuộc trò chuyện.b. Không liên hệ với mọi người trong Messenger trừ khi họ đã đồng ý cho bạn hoặc bên mà bạn đang hoạt động với tư cách nhà cung cấp dịch vụ làm như vậy.c. Lựa chọn không sử dụng Messenger: tôn trọng mọi yêu cầu (cho dù là bên trong hay ngoài Messenger) của mọi người về việc chặn, ngừng hoặc lựa chọn không sử dụng Messenger để liên lạc với họ.
 4. Plugin Messenger:a. Không làm mờ, che khuất hoặc ẩn các thành phần trong plugin của chúng tôi.b. Đảm bảo đặt plugin Hộp kiểm ở gần nút (ví dụ: “mua hàng”, “gửi”, “xác nhận”) mà người dùng phải nhấp vào trước khi bạn gửi sự kiện MessengerCheckboxUserConfirmation (tức là không gửi sự kiện nếu người dùng chưa nhấp vào nút hoặc thực hiện hành động khẳng định tương đương (ví dụ: gửi mẫu)).
 5. Nhà cung cấp dịch vụ:a. Đảm bảo hợp đồng của bạn với doanh nghiệp không mâu thuẫn với Tuyên bố về quyền và trách nhiệm của Facebook, bao gồm những Chính sách nền tảng này và đảm bảo doanh nghiệp đồng ý với tuyên bố đó.b. Đảm bảo bạn có thẩm quyền hành động với tư cách người đại diện cho doanh nghiệp mà bạn đang cung cấp dịch vụ và rằng việc bạn sử dụng Nền tảng của chúng tôi hoàn toàn vì lợi ích của doanh nghiệp đó.c. Không tạo điều kiện hoặc khuyến khích bất kỳ hành vi nào vi phạm chính sách của chúng tôi. Ví dụ: nếu bạn có quyền hỗ trợ doanh nghiệp đủ điều kiện Đăng ký, hãy đảm bảo bạn không cung cấp Đăng ký cho các dịch vụ không đủ điều kiện (xem chi tiết bên dưới).
 6. Ứng dụng của bạn không được có quá nhiều phản hồi tiêu cực. Đảm bảo rằng thông tin chi tiết về ứng dụng của bạn phản ánh trải nghiệm tích cực. Chính sách nền tảng của Facebook - image on https://atpsoftware.vn
 7. Duy trì Trang Facebook cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho khách hàng, thông tin liên hệ, bao gồm địa chỉ email của bạn và một hoặc các thông tin sau: địa chỉ email, địa chỉ trang web hoặc số điện thoại.
 8. Tin nhắn và dữ liệu:
  1. Các loại tin nhắn được chấp nhận:a. Sau khi mọi người tương tác với doanh nghiệp hoặc Bot của bạn: Bạn có thể nhắn tin cho mọi người trong vòng 24 giờ kể từ khi diễn ra hoạt động tương tác của một người với doanh nghiệp hoặc Bot của bạn (ví dụ: nhắn tin cho Bot hoặc tương tác với plugin Messenger trên trang web của bạn). Trừ khi được cho phép dưới đây và cho tới lần tương tác tiếp theo, bạn chỉ có thể gửi thêm một tin nhắn sau khoảng thời gian 24 giờ này để tiếp tục cuộc trò chuyện của mình. Chính sách nền tảng của Facebook - image on https://atpsoftware.vnb. Mẫu tin nhắn và thẻ: Ngoài khoảng thời gian 24 giờ này, bạn chỉ có thể gửi các mẫu tin nhắn và thẻ được phê duyệt. Không sử dụng mẫu tin nhắn hoặc thẻ cho mục đích ngoài mục đích đã định.c. Nhắn tin dựa trên đăng ký:

   i. Các bot chủ yếu hỗ trợ các trường hợp sử dụng sau đây đủ điều kiện để nhắn tin dựa trên đăng ký và các tin nhắn này có thể được gửi bất cứ lúc nào, miễn là mọi người chọn nhận nội dung này:

   1. Tin tức: Bot thông báo cho mọi người về các sự kiện quan trọng hoặc xảy ra gần đây hay cung cấp thông tin trong các danh mục như thể thao, tài chính, kinh doanh, bất động sản, thời tiết, giao thông, chính trị, chính phủ, tổ chức phi lợi nhuận, tôn giáo, nhân vật nổi tiếng và giải trí.
   2. Trình theo dõi cá nhân: Bot cho phép mọi người nhận và theo dõi thông tin về chính họ trong các danh mục chẳng hạn như thể dục, sức khỏe thể chất, sức khỏe tinh thần và tài chính.
   3. Năng suất: Bot cho phép mọi người quản lý năng suất cá nhân bằng các tác vụ như quản lý sự kiện trên lịch, nhận lời nhắc và thanh toán hóa đơn. Chính sách nền tảng của Facebook - image on https://atpsoftware.vn

   ii. Không được sử dụng tin nhắn đăng ký để gửi nội dung quảng cáo, tiếp thị, lôi kéo mời chào hoặc khuyến mãi, ngay cả khi người dùng chọn nhận nội dung này (ví dụ: ưu đãi hàng ngày, phiếu giảm giá và chiết khấu hoặc thông báo giảm giá đều không được phép). Chính sách nền tảng của Facebook - image on https://atpsoftware.vn

  2. Dữ liệu: Không sử dụng bất kỳ dữ liệu gì thu thập được từ chúng tôi về những người bạn tiếp cận trong Messenger, trừ nội dung cuộc trò chuyện, cho bất kỳ mục đích gì trừ trường hợp cần thiết một cách chính đáng để hỗ trợ loại tin nhắn bạn chọn sử dụng.
  3. Chăm sóc sức khỏe: Không sử dụng Messenger để tạo điều kiện cho các cuộc trò chuyện trực tiếp giữa mọi người và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc gửi hay thu thập bất kỳ dữ liệu nào về bệnh nhân có được từ nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.
  4. Tiết lộ thông tin: Đảm bảo bạn cung cấp tất cả thông tin cần tiết lộ cho những người sử dụng Messenger, chẳng hạn như bất kỳ thông tin cần tiết lộ nào để thể hiện bản chất của nội dung quảng cáo hoặc được tài trợ mà bạn gửi.
  5. Ưu đãi và thanh toán:a. Không chia sẻ hoặc yêu cầu mọi người chia sẻ số thẻ thanh toán cá nhân, số tài khoản tài chính hoặc dữ liệu khác về chủ thẻ trong tin nhắn. Chính sách nền tảng của Facebook - image on https://atpsoftware.vnb. Không đưa liên kết đến các trang web thu thập thông tin thanh toán ra bên ngoài Messenger mà không có sự cho phép từ trước của chúng tôi.c. Nếu bạn được phép cung cấp hoặc hoàn tất việc bán hàng hóa hoặc dịch vụ trong Messenger, hãy tuân thủ Hợp đồng mua bán sản phẩm thương mại trên Facebook.

   d. Không sử dụng Nền tảng Messenger để bán hàng hóa kỹ thuật số.

 9. Những điều bạn cần biết:a. Tùy vào quyết định của riêng mình, chúng tôi có thể giới hạn hoặc xóa quyền truy cập của bạn vào Messenger nếu bạn nhận được khối lượng lớn phản hồi tiêu cực hoặc vi phạm chính sách của chúng tôi.

18. Messenger Expression

 1. Chính sách chung
  1. Đảm bảo bạn tuân thủ tất cả các Chính sách nền tảng hiện hành. Chính sách nền tảng của Facebook - image on https://atpsoftware.vn
  2. Tuân thủ tài liệu kỹ thuật của chúng tôi.
  3. Tuân thủ Nguyên tắc về thương hiệu của chúng tôi nếu bạn muốn sử dụng logo hoặc thương hiệu của chúng tôi.
  4. Không làm mờ hoặc che nội dung đã chọn trên trang chia sẻ. Chính sách nền tảng của Facebook - image on https://atpsoftware.vn
  5. Cho phép mọi người chọn hoặc tạo ngay nội dung mà không bị gián đoạn. Không làm họ bị gián đoạn bằng thông tin khác trước khi họ chia sẻ. Chính sách nền tảng của Facebook - image on https://atpsoftware.vn
  6. Thông báo trước cho mọi người trước khi cho phép họ tương tác với nội dung trả phí. Chính sách nền tảng của Facebook - image on https://atpsoftware.vn
  7. Không đưa quảng cáo vào nội dung bạn gửi tới Messenger. Chính sách nền tảng của Facebook - image on https://atpsoftware.vn
  8. Tên ứng dụng và logo của bạn chỉ có thể xuất hiện trong khoảng trống mà chúng tôi cung cấp. Chính sách nền tảng của Facebook - image on https://atpsoftware.vn
  9. Không sử dụng Messenger làm kênh mời cài đặt ứng dụng. Hỗ trợ các cuộc trò chuyện trong thời gian thực để truyền cảm hứng cho mọi người phản hồi về nội dung đến từ ứng dụng của bạn. Chính sách nền tảng của Facebook - image on https://atpsoftware.vn
  10. Không tính phí đối với hầu hết nội dung trong ứng dụng của bạn. Đảm bảo ứng dụng của bạn chứa nội dung có thể chia sẻ miễn phí. Chính sách nền tảng của Facebook - image on https://atpsoftware.vn
  11. Nếu vượt quá 400 nghìn lần hiển thị mỗi ngày, bạn có thể phải tuân theo những điều khoản bổ sung.
 2. Chính sách bổ sung dành cho ứng dụng được tối ưu hóa và hiển thị nổi bật
  1. Ứng dụng của bạn không được sao chép các tính năng hoặc chức năng cốt lõi của Facebook cũng như không được tạo điều kiện cho các ứng dụng khác của bạn thực hiện việc này. Chính sách nền tảng của Facebook - image on https://atpsoftware.vn
  2. Ứng dụng của bạn phải miễn phí cài đặt.
  3. Nếu nội dung trả phí của bạn có sẵn trong nhiều ứng dụng, hãy đảm bảo nội dung đó được cung cấp cho Messenger với giá thấp nhất hiện có.
  4. Nếu mọi người đến với ứng dụng của bạn từ Messenger, hãy đảm bảo trải nghiệm chia sẻ chính của ứng dụng là chia sẻ trong Messenger.
  5. Không gửi nội dung dài hoặc không hấp dẫn. Đảm bảo ứng dụng của bạn chỉ gửi nội dung duy nhất do người dùng tạo hoặc nội dung hấp dẫn được tổng hợp lên Messenger. Hỗ trợ các cuộc trò chuyện trong thời gian thực để truyền cảm hứng cho mọi người phản hồi trên Messenger về nội dung đến từ ứng dụng của bạn. Chính sách nền tảng của Facebook - image on https://atpsoftware.vn
  6. Đảm bảo nút kêu gọi hành động của bạn liên kết tới cùng một ứng dụng đã tạo ra nội dung đó. Chính sách nền tảng của Facebook - image on https://atpsoftware.vn
  7. Khi liên kết đến ứng dụng của mình từ Messenger, bạn có thể giới thiệu cho mọi người nội dung trả phí miễn là nội dung có thể chia sẻ miễn phí được hiển thị rõ ràng trên trang đích. Chính sách nền tảng của Facebook - image on https://atpsoftware.vn
  8. Triển khai Sự kiện trong ứng dụng cho ứng dụng của bạn, bao gồm cả các sự kiện activateApp (kích hoạt ứng dụng) và purchase (mua hàng) nếu ứng dụng của bạn có tính năng mua hàng trong ứng dụng. Chính sách nền tảng của Facebook - image on https://atpsoftware.vn
  9. Chức năng được tối ưu hóa và hiển thị nổi bật, bao gồm việc cung cấp nút kêu gọi hành động trên nội dung và phần khám phá trong Messenger được cung cấp theo quyết định riêng của chúng tôi và có thể bị xóa bất cứ lúc nào.

19. Account Kit

 1. Không làm mờ bất kỳ thành phần nào của giao diện người dùng Account Kit và không sửa đổi bất kỳ thành phần nào trừ khi được cho phép rõ ràng trong tài liệu kỹ thuật của chúng tôi.
 2. Nếu mọi người đăng nhập bằng địa chỉ email hoặc số điện thoại, việc bạn sử dụng dữ liệu đó phải tuân thủ chính sách quyền riêng tư của bạn và bất kỳ điều luật hay quy định hiện hành nào.
 3. Nếu bạn vượt quá 100 nghìn SMS mỗi tháng, bạn có thể phải tuân thủ điều khoản bổ sung.
 4. Nếu một người đã đăng nhập bằng địa chỉ email hoặc số điện thoại xóa tài khoản của họ hoặc yêu cầu xóa tài khoản đó, hãy đảm bảo bạn thông báo cho chúng tôi qua API xóa.
 5. Nếu chúng tôi thu hồi quyền truy cập của bạn vào dịch vụ Account Kit, bạn có 30 ngày để yêu cầu bất kỳ dữ liệu tài khoản nào mà mọi người đã cung cấp thông qua dịch vụ Account Kit cũng như bất kỳ dữ liệu nào mà bạn đã lưu trữ với chúng tôi thông qua API Tùy chọn. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin này trừ khi pháp luật nghiêm cấm.

20. Live API

 1. Không tạo ứng dụng cho phép người đăng đồng thời phát trực tiếp lên Facebook và lên các dịch vụ phát trực tuyến khác.
 2. Không sử dụng API này để phát trực tiếp trên Facebook từ máy ảnh trên điện thoại di động hoặc máy tính bảng.
 3. Đảm bảo mọi nội dung ghi âm sẵn khác biệt rõ ràng với nội dung trực tiếp.
 4. Không sử dụng API để đăng video phát đi phát lại; hình ảnh tĩnh, động hoặc lặp đi lặp lại hay để phát trực tuyến cuộc thăm dò ý kiến được liên kết với nội dung phát không chuyển động hoặc ở xung quanh.
 5. Nếu bạn để mọi người đăng Video trực tiếp lên Facebook, hãy lưu ý họ về quy định không được đưa quảng cáo của bên thứ ba vào nội dung video và phải phân biệt rõ ràng mọi nội dung đã được quay trước đó với nội dung trực tiếp.

21. Profile Expressions Kit

 1. Không đưa quảng cáo hoặc nội dung thương mại như logo và hình mờ vào ảnh hoặc video đại diện.
 2. Không đưa bản trình chiếu vào ảnh hoặc video đại diện.
 3. Không khuyến khích mọi người tải lên ảnh hoặc video đại diện không có sự xuất hiện của họ.
 4. Chỉ ứng dụng có mục đích chính là tạo và chỉnh sửa ảnh hoặc video mới được sử dụng Profile Expression Kit.

22. Nền tảng máy ảnh

 1. Không thay đổi gì về hiệu ứng sau khi được phê duyệt. Nếu muốn thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với hiệu ứng, bạn phải gửi hiệu ứng mới hoặc hiệu ứng đã cải tiến để chúng tôi xét duyệt.
 2. Đảm bảo bạn tuân thủ các Điều khoản nền tảng hiệu ứng máy ảnh và Chính sách nền tảng hiệu ứng máy ảnh.

23. CrowdTangle API

 1. Không chia sẻ thông tin đăng nhập truy cập của bạn ra ngoài tổ chức.
 2. Chúng tôi có thể giới hạn hoặc xóa quyền truy cập của bạn vào API này nếu vượt quá mức sử dụng CPU, bộ nhớ hoặc dữ liệu của bạn theo quyết định riêng của chúng tôi.
 3. Không cho phép tiện ích giao diện gọi trực tiếp API của chúng tôi. Tiện ích giao diện phải sử dụng dữ liệu đã lưu vào bộ nhớ đệm được thu thập qua API này.
 4. Không sử dụng dữ liệu để tạo hoặc bổ sung vào bất kỳ trang cá nhân của người dùng nào.
 5. Hiển thị logo CrowdTangle trong bất kỳ tích hợp nào và ghi chú CrowdTangle trong mọi mô tả hoặc thông báo công khai về tích hợp này.

24. Nền tảng việc làm

 1. Tuân theo mọi hướng dẫn trong tài liệu kỹ thuật dành cho API Việc làm và Nguồn cấp dữ liệu XML việc làm của chúng tôi.
 2. Tuân thủ các Chính sách nền tảng này, đặc biệt chú ý đến phần Nhà cung cấp công nghệ trong các chính sách này.
 3. Đảm bảo danh sách việc làm và việc sử dụng Nền tảng việc làm của bạn (bao gồm cả việc sử dụng dữ liệu nhận được qua danh sách việc làm) tuân thủ Điều khoản về Trang của chúng tôi.
 4. Nếu Ứng dụng của bạn hiển thị các đơn xin việc lấy từ Facebook, hãy đảm bảo bạn hiển thị “Đã ứng tuyển trên Facebook” cùng với các đơn xin việc đó.

25. PSID API

 1. Làm theo mọi hướng dẫn trong tài liệu kỹ thuật của chúng tôi.
 2. Chỉ sử dụng PSID API để ánh xạ ASID của bạn đến các PSID thích hợp cho từng Trang đã cấp cho ứng dụng của bạn các quyền manage_pages, read_page_mailbox hoặc quyền truy cập công khai.
 3. Duy trì PSID riêng cho từng Trang.
 4. Ánh xạ tất cả ASID của bạn đến các PSID trong vòng 180 ngày sau khi bạn hoàn tất quá trình Xét duyệt ứng dụng. Ngừng sử dụng và xóa các ASID của bạn sau khi ánh xạ (và không quá 6 tháng).
 5. Không ánh xạ hoặc sử dụng các PSID trên nhiều Trang.
 6. Không tiết lộ các PSID của một Trang với Trang khác.

Định nghĩa

 1. “Ứng dụng” có nghĩa là bất kỳ ứng dụng tích hợp kỹ thuật nào mà chúng tôi đã chỉ định số nhận dạng ứng dụng.
 2. “Thông tin tài khoản” bao gồm: tên, email, giới tính, ngày sinh, thành phố hiện tại và URL ảnh đại diện.
 3. “Marketing API” bao gồm tất cả các API Đồ thị liên quan đến quảng cáo và tất cả các API Thời gian thực liên quan đến quảng cáo, bao gồm nhưng không giới hạn ở: tất cả Dữ liệu quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm năng đến từ API Đồ thị hoặc các Cập nhật trong thời gian thực.
 4. “Dữ liệu người dùng” có nghĩa là mọi dữ liệu, bao gồm cả nội dung hoặc thông tin của người dùng (cho dù ẩn danh hay có thể nhận dạng cá nhân) mà bạn hoặc bên thứ ba nhận được từ hoặc thông qua Facebook.
 5. “SDK” có nghĩa là bất kỳ mã đối tượng, mã nguồn hoặc tài liệu nào bạn nhận được từ chúng tôi giúp bạn tạo ứng dụng hoặc nội dung để sử dụng với Nền tảng Facebook.
 6. “Nhà cung cấp công nghệ” có nghĩa là thực thể truy cập hoặc sử dụng bất kỳ khía cạnh nào của Nền tảng để cho phép khách hàng của thực thể đó truy cập và sử dụng chức năng của Nền tảng và/hoặc dữ liệu người dùng.
 7. “Facebook” hoặc “Dịch vụ của Facebook” có nghĩa là các tính năng và dịch vụ chúng tôi cung cấp, bao gồm thông qua (a) trang web của chúng tôi tại www.facebook.com và mọi trang web khác mang nhãn hiệu hoặc đồng nhãn hiệu Facebook (bao gồm các miền phụ, phiên bản quốc tế, tiện ích và phiên bản di động); (b) Nền tảng của chúng tôi; (c) các plugin xã hội như nút Thích, nút Chia sẻ và các nội dung tương tự khác và (d) các phương tiện truyền thông, thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ, phần mềm (chẳng hạn như thanh công cụ), thiết bị khác hoặc mạng hiện đang tồn tại hay được phát triển sau này. Theo quyết định của riêng mình, Facebook có quyền chỉ định rằng một số thương hiệu, sản phẩm hoặc dịch vụ nhất định của chúng tôi phải tuân theo các điều khoản riêng chứ không phải tuân theo SRR của chúng tôi.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top