"Tôi mạnh mẽ và đủ tự tin vượt qua mọi khó khăn thử thách"